Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (30 styczeń 2020)

Witajcie!
W tej wersji poprawiłem logowanie przez Facebooka na serwery OASIS po niedawnej aktualizacji skryptów na ich serwerach. Naprawiłem buga we wbudowanym serwerze, który powodował niestabilne działanie gry na niektórych komputerach. Zrezygnowałem z predefiniowanych profili sieci w MiniCache na rzecz bardziej elastycznych ustawień. Adresy zasobów gry są teraz normalizowane, co zapobiega wielokrotnemu pobieraniu jednego i tego samego pliku przy użyciu różnych adresów, gra powinna nieco szybciej ładować co niektóre grafiki.

Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w testowaniu i tłumaczeniu klienta. Jeśli klient Ci się spodobał to napisz coś w komentarzu lub postaw piwo ;).

Hi there!
In this version, I have updated Facebook login to OASIS servers after a recent script update on their servers. I have fixed a bug in the embedded server that caused the game to be unstable on some computers. I removed predefined network profiles in MiniCache for more flexible settings. Game resource addresses are now normalized, which prevents multiple downloads of one and the same file using different addresses, the game should load some graphics a little faster.

Thanks for everyone who helped in testing and translating the client. If you liked the client, leave a comment or buy me a beer ;).

LegendOnline.MSVC_20200130_x64.zip (64-bit)

MD5: 049767C44BF1D983FB4C32038059F980
SHA-1: A112016675DBA3D11B0D1506D581FE36EAF9318D
SHA-256: F262A141EA9DDD6AB3FB7D34666F35B115DE34C2EF3A420FF3C88743911313B0

LegendOnline.MSVC_20200130.zip

MD5: 71413C3E836769176C93C322C5D670D0
SHA-1: 35C7572A575ACB74BDB3404493B28C62D58FC70D
SHA-256: 7FFCA1DED2C3C1B11F197D60D6EC9A02326449F5E32C979C2346729C84411453

Nowy rok, nowy hosting i zmiana adresu

Dzisiaj przeniosłem się na nowy, komercyjny hosting. Powodem tego była rosnąca popularność strony oraz limity nałożone przez dotychczasowego dostawcę darmowego hostingu. 000webhost/Hostinger – dotychczasowy dostawca – ostatnio wprowadził automatyczne zawieszanie stron (nie kont!), które przekraczają te limity. Niestety nie mogę przekierować ruchu z dotychczasowej domeny. Cóż, nie ma nic za darmo. Stronę migrowałem do… Hostingera, czyli de facto dostawca się nie zmienił, jedynie adres się zmienił. Od tej pory adres mojej strony to https://brov.site/. Przez migrację strona działa szybciej, nie mam takich niskich limitów no i więcej możliwości. Mam nadzieję, że to dobra zmiana ™ i strona będzie Wam służyć ;).

Miłośników teorii spiskowych, jakoby stronę zawiesili za coś nielegalnego, czy przez jakąś skargę odsyłam do tego wątku na forum 000webhost. Jest tam czarno na białym za co strona może być zawieszona. Ponad to niżej zrzut ze statystyk odwiedzin z ostatnich 30 dni. niebieską linią są zaznaczone unikalne adresy IP, za które strona została zawieszona.

Today, I moved to a new, commercial web hosting. The reason for this was the growing popularity of the site and the limits imposed by the existing free hosting provider. 000webhost/Hostinger – the current provider – recently introduced automatic suspension of pages (not accounts!) that exceed these limits. Unfortunately, I can not redirect traffic from the old domain. Well, nothing is for free. I migrated the page to… Hostinger, so de facto hosting provider has not changed, only the address has changed. From now on, my website address is https://brov.site/ . Thanks to migration, site works faster, I do not have such a low limits and have more opportunities. I hope it’s a good change ™ and the site will serve you well ;).

Lovers of conspiracy theories, who suspected the page was suspended for something illegal or because of complaint, please refer to this forum thread at 000webhost . There is a nice explanation why the site can be suspended. I’m also attaching a dump of the statistics of visits for the last 30 days. blue line denotes unique IP addresses for which the site has been suspended.

Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (12 styczeń 2020)

W tej wersji dodałem wsparcie dla logowania przez Facebooka dla Wartune R2 Games, Wartune Proficient City oraz dla Władcy Smoków Esprit Games. Uwaga: od tej wersji zmienia się dotychczasowy sposób logowania kont przez Facebooka – w pole e-mail wpisujemy adres używany do Facebooka, poprzedzony przedrostkiem “fb:”, oraz hasło używane na Facebooku.

Stworzyłem listę najczęściej zadawanych pytań na temat klienta.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi przy tej wersji oraz przy FAQ.

In this release, I added support for Facebook login for Wartune R2 Games and Wartune Proficient City. Starting from this release, I changed the way how Facebook accounts are logged in. You have to use your Facebook credentials and prefix e-mail with “fb:”.

I made a list of frequently asked questions regarding this client. English version is coming soon.

Thanks to everyone who helped me with this release and FAQ.

LegendOnline.MSVC_20200112_x64.zip (64-bit)

MD5: 6B3469FA6E29E05047CA3B100D28CBC0
SHA-1: DB8E624FFB05C33C8ED9DC1CEC855730462BCBFA
SHA-256: 8313DDF4FE5C3A052A61D6C867960A6932EEA85AFC8B3A160E2D42AEF3D06F89

LegendOnline.MSVC_20200112.zip (32-bit)

MD5: 77609414F547E080DDE292B861187D9F
SHA-1: 7933D8B3FD88B7ADFE8DC53D453C6E0E119D8178
SHA-256: 3678DADA7E0C42D3A3FCE7B374D5314FE6D6814250D74ACEF6EC82E7CF55683D