Alternatywny klient do gry – 17 maja 2021

Siema!
W tej wersji poprawiłem obsługę platformy Pixel Creation (dawniej OASIS). Dodałem obsługę rosyjskiej wersji gry Dragon Lord.

Aktualizacja 19.05.2021: Dodałem wersję na systemy 32bitowe.

Hi!
In this build I fixed Pixel Creation (formerly OASIS) platform support. I added support for Russian version of Dragon Lord.

Update 19.05.2021: 32bit build is now available.

LegendOnline.MSVC_20210517_x64.exe (64bit)
LegendOnline.MSVC_20210518.exe (32bit)