Alternatywny klient do gry (5 listopad 2022)

Poprawiłem logowanie do gry Władca Smoków (Esprit Games). Trochę późno, ale miałem problem z wygospodarowaniem wolnego czasu… Jak to mówią – lepiej późno niż wcale ;).

LegendOnline.MSVC_20221105_x64.exe (64-bit)
LegendOnline.MSVC_20221105.exe

Dodatkowo dołączam bardzo testową wersję z nowym cache, przeznaczoną na 64-bitowe systemy. UWAGA: To NIE jest instalator. Plik należy rozpakować w dowolnym miejscu, a następnie z tego miejsca uruchomić 'LegendOnline.exe’.

LOH2_20221023_x64.zip

Alternatywny klient do gry – 10 październik 2021

Siema!

Dziś przygotowałem kolejną wersję klienta, która zawiera kilka nowości i poprawek:
– wygodna lista platform i serwerów (dla niektórych platform, gracias Drácula)
– lista ostatnio logowanych serwerów
– poprawiłem wygląd na ekranach HiDPI
– naprawiłem crasha przycisku relogowania dla platformy 7road/7wan
– poprawiłem logowanie przez FB dla platformy OASIS
– nowe i uaktualnione tłumaczenia (Holenderski – dzięki Evel, Avio i Turecki – dzięki KRAKEN)
– kilka mniej znaczących zmian „pod maską”

Dziękuję również nowym testerom, w szczególności Galadrienne.

Miłej zabawy 🙂

Howdy!

Today I prepared another version of my client, that includes various new features and fixes:
– convinient list of platforms and servers (for some platforms, gracias Drácula)
– a list of recently logged servers
– fixed layout on HiDPI screens
– fixed crash on 'relog’ button on 7wan platform
– fixed FB login on OASIS platform
– new and updated translations (Dutch – thanks Evel, Avio, Turkish – thanks KRAKEN)
– various minor changes under the hood

Thanks to new testers, especially to Galadrienne.

Enjoy 🙂

LOES PLAYERS: If game does not work for you, try to download and apply (double click on it) this reg file.
JUGADORES DE LOES: Si el juego no funciona para usted, intente descargar y aplicar (haga doble clic en él) este archivo de registro.

LegendOnline.MSVC_20211010_x64.exe (64bit)
LegendOnline.MSVC_20211010.exe (32bit)

Alternatywny klient do gry – 17 maja 2021

Siema!
W tej wersji poprawiłem obsługę platformy Pixel Creation (dawniej OASIS). Dodałem obsługę rosyjskiej wersji gry Dragon Lord.

Aktualizacja 19.05.2021: Dodałem wersję na systemy 32bitowe.

Hi!
In this build I fixed Pixel Creation (formerly OASIS) platform support. I added support for Russian version of Dragon Lord.

Update 19.05.2021: 32bit build is now available.

LegendOnline.MSVC_20210517_x64.exe (64bit)
LegendOnline.MSVC_20210518.exe (32bit)

Lista serwerów / Server list

Siema!

Dziś napisałem skrypt, który ułatwi znalezienie właściwego serwera Wartune, Wartune Reborn i Demon Slayer na platformach 7wan/7road i 101xp.

Skrypt znajduje się pod tym adresem: http://servermap.brov.site/.

Hi!

Today I wrote a helper script to find correct server number easily. It is for Wartune, Wartune Reborn and Demon Slayer on 7wan/7road and 101xp platforms.

The script is located at: http://servermap.brov.site/.

Enjoy!

Alternatywny klient LO/WT/DS/WS/DA – 19 marzec 2021 – wersja testowa

Siema!

Nie wiem co tu napisać, więc będzie krótko:

Ta wersja zawiera kilka poprawek względem poprzedniej – na 7road nie ma czarnego ekranu. Dodatkowo dołączyłem testowo dostęp do CDN dla 7road, który powinien przyspieszyć całą grę. CDN jest eksperymentalny, więc daję go za free na razie, ale w przyszłości będzie płatny – muszę za coś utrzymać serwery. Reszta uwag co do tej wersji jest w poprzednim poście. Miłej gry!

Howdy!

I don’t know what to write here so it will be a short post:

This build contains some bugfixes especially for 7road players – no black screens ;). Additionally I included an access to the CDN that works on 7road platform which should speed up the game. CDN is an experimental feature so I’m giving it for free for now. In the future it will be paid – I need to cover server costs. Rest of release notes are in previous post. Have a nice gameplay ;).

LegendOnline.MSVC_20210319_x64.exe

Alternatywny klient LO/WT/DS/WS/DA – 2 styczeń 2021 wersja testowa

Siema!

(English version below)

Dziś daję Wam nową wersję klienta do przetestowania, w której usprawniłem (z grubsza):
– działanie przez sieć Tor (load-balancing)
– szybkość renderowania gry (zmiana wersji FlashPlayera)
– wykrywanie adresów serwerów zasobów gry i autokonfiguracja cache
– możliwość podstawienia swojego serwera zasobów gry (dla zaawansowanych)
– kompatybilność z platformą OASIS Games
– logowanie przez Facebooka

Dodałem obsługę nowych gier/platform:
– Demon Slayer (101xp, czytaj niżej)
– Wartune (7wan/7road, czytaj niżej)
– Dragon Awaken (Proficient City)

To jest wersja do przetestowania, dlatego zamieszczam tylko kompilację dla systemów 64-bitowych. Wersja dla systemów 32-bitowych zostanie udostępniona po testach, sorry. Brakuje jeszcze tłumaczeń i kilku mniej znaczących rzeczy, ale grać idzie ;). Instalator do pobrania jest na końcu posta.

To jest wersja testowa, dlatego niektóre rzeczy mogą nie działać tak, jak powinny. Jeśli znalazłeś jakiś błąd w działaniu klienta to proszę o komentarz pod tym postem. Dzięki.

Dla graczy na platformie 101xp:
Numer serwera, który należy wpisać w oknie logowania możesz znaleźć tutaj.

Dla graczy na platformie 7wan/7road:
Aby znaleźć właściwy numer serwera należy udać się na tą stronę. Następnie na liście znaleźć serwer, na którym gramy. Klikamy w link/przycisk i wydobywamy z niego właściwy numer, jak na załączonym obrazku (na żółto zaznaczyłem to, co jest potrzebne):

UPDATE: Zijad nagrał krótki filmik jak się zalogować na platformie 7wan/7road. Dzięki.

Dziękuję Żanci za pomoc w przygotowaniu instalatora ;).
Miłej gry!

Hi!

Today I am giving you a new version of the client to test in which I improved (roughly):
– operation via the Tor network (load-balancing)
– game rendering speed (FlashPlayer version changed)
– discovery of game resource server addresses and cache auto-configuration
– the ability to override game resource server (for advanced users)
– compatibility with the OASIS Games platform
– Facebook login

I added support for new games / platforms:
– Demon Slayer (101xp, see below)
– Wartune (7wan / 7road, see below)
– Dragon Awaken (Proficient City)

This is the version to test only, so I only post a build for 64-bit systems. A version for 32-bit systems will be available after testing, sorry. There are still some translations missing and a few less significant things, but you can play ;). The installer is at the end of the post.

This is a testing version, so some things may not work as expected. If you found a bug in the client’s operation, please comment under this post. Thanks.

For players on the 101xp platform:
The server number that must be entered in the login window can be found here.

For players on the 7wan / 7road platform:
To find the correct server number, please go to this page. Then on the list, find the server on which you are playing. Click on the link / button and extract the correct number from it, as in the attached picture (I marked in yellow what is needed):

UPDATE: Zijad made a short video how to login on 7wan/7road platform. Thanks.

Thanks to Żancia for helping in preparing the installer ;).
Enjoy!

Do pobrania: / Download:
LegendOnline.MSVC_20210102_x64.exe