Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (30 styczeń 2020)

Witajcie!
W tej wersji poprawiłem logowanie przez Facebooka na serwery OASIS po niedawnej aktualizacji skryptów na ich serwerach. Naprawiłem buga we wbudowanym serwerze, który powodował niestabilne działanie gry na niektórych komputerach. Zrezygnowałem z predefiniowanych profili sieci w MiniCache na rzecz bardziej elastycznych ustawień. Adresy zasobów gry są teraz normalizowane, co zapobiega wielokrotnemu pobieraniu jednego i tego samego pliku przy użyciu różnych adresów, gra powinna nieco szybciej ładować co niektóre grafiki.

Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w testowaniu i tłumaczeniu klienta. Jeśli klient Ci się spodobał to napisz coś w komentarzu lub postaw piwo ;).

Hi there!
In this version, I have updated Facebook login to OASIS servers after a recent script update on their servers. I have fixed a bug in the embedded server that caused the game to be unstable on some computers. I removed predefined network profiles in MiniCache for more flexible settings. Game resource addresses are now normalized, which prevents multiple downloads of one and the same file using different addresses, the game should load some graphics a little faster.

Thanks for everyone who helped in testing and translating the client. If you liked the client, leave a comment or buy me a beer ;).

LegendOnline.MSVC_20200130_x64.zip (64-bit)

MD5: 049767C44BF1D983FB4C32038059F980
SHA-1: A112016675DBA3D11B0D1506D581FE36EAF9318D
SHA-256: F262A141EA9DDD6AB3FB7D34666F35B115DE34C2EF3A420FF3C88743911313B0

LegendOnline.MSVC_20200130.zip

MD5: 71413C3E836769176C93C322C5D670D0
SHA-1: 35C7572A575ACB74BDB3404493B28C62D58FC70D
SHA-256: 7FFCA1DED2C3C1B11F197D60D6EC9A02326449F5E32C979C2346729C84411453

Nowy rok, nowy hosting i zmiana adresu

Dzisiaj przeniosłem się na nowy, komercyjny hosting. Powodem tego była rosnąca popularność strony oraz limity nałożone przez dotychczasowego dostawcę darmowego hostingu. 000webhost/Hostinger – dotychczasowy dostawca – ostatnio wprowadził automatyczne zawieszanie stron (nie kont!), które przekraczają te limity. Niestety nie mogę przekierować ruchu z dotychczasowej domeny. Cóż, nie ma nic za darmo. Stronę migrowałem do… Hostingera, czyli de facto dostawca się nie zmienił, jedynie adres się zmienił. Od tej pory adres mojej strony to https://brov.site/. Przez migrację strona działa szybciej, nie mam takich niskich limitów no i więcej możliwości. Mam nadzieję, że to dobra zmiana ™ i strona będzie Wam służyć ;).

Miłośników teorii spiskowych, jakoby stronę zawiesili za coś nielegalnego, czy przez jakąś skargę odsyłam do tego wątku na forum 000webhost. Jest tam czarno na białym za co strona może być zawieszona. Ponad to niżej zrzut ze statystyk odwiedzin z ostatnich 30 dni. niebieską linią są zaznaczone unikalne adresy IP, za które strona została zawieszona.

Today, I moved to a new, commercial web hosting. The reason for this was the growing popularity of the site and the limits imposed by the existing free hosting provider. 000webhost/Hostinger – the current provider – recently introduced automatic suspension of pages (not accounts!) that exceed these limits. Unfortunately, I can not redirect traffic from the old domain. Well, nothing is for free. I migrated the page to… Hostinger, so de facto hosting provider has not changed, only the address has changed. From now on, my website address is https://brov.site/ . Thanks to migration, site works faster, I do not have such a low limits and have more opportunities. I hope it’s a good change ™ and the site will serve you well ;).

Lovers of conspiracy theories, who suspected the page was suspended for something illegal or because of complaint, please refer to this forum thread at 000webhost . There is a nice explanation why the site can be suspended. I’m also attaching a dump of the statistics of visits for the last 30 days. blue line denotes unique IP addresses for which the site has been suspended.

Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (12 styczeń 2020)

W tej wersji dodałem wsparcie dla logowania przez Facebooka dla Wartune R2 Games, Wartune Proficient City oraz dla Władcy Smoków Esprit Games. Uwaga: od tej wersji zmienia się dotychczasowy sposób logowania kont przez Facebooka – w pole e-mail wpisujemy adres używany do Facebooka, poprzedzony przedrostkiem „fb:”, oraz hasło używane na Facebooku.

Stworzyłem listę najczęściej zadawanych pytań na temat klienta.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi przy tej wersji oraz przy FAQ.

In this release, I added support for Facebook login for Wartune R2 Games and Wartune Proficient City. Starting from this release, I changed the way how Facebook accounts are logged in. You have to use your Facebook credentials and prefix e-mail with „fb:”.

I made a list of frequently asked questions regarding this client. English version is coming soon.

Thanks to everyone who helped me with this release and FAQ.

LegendOnline.MSVC_20200112_x64.zip (64-bit)

MD5: 6B3469FA6E29E05047CA3B100D28CBC0
SHA-1: DB8E624FFB05C33C8ED9DC1CEC855730462BCBFA
SHA-256: 8313DDF4FE5C3A052A61D6C867960A6932EEA85AFC8B3A160E2D42AEF3D06F89

LegendOnline.MSVC_20200112.zip (32-bit)

MD5: 77609414F547E080DDE292B861187D9F
SHA-1: 7933D8B3FD88B7ADFE8DC53D453C6E0E119D8178
SHA-256: 3678DADA7E0C42D3A3FCE7B374D5314FE6D6814250D74ACEF6EC82E7CF55683D

Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (31 grudzień 2019 / 1 styczeń 2020)

Dziś krótko bo Sylwester ;). W tej wersji poprawiłem logowanie przez Facebooka dla Legend na serwerach OASIS (dzięki Kuba) oraz wróciłem do wcześniejszego kodu cache z powodu bugów, które zostały mi zgłoszone. Grający na serwerach Proficient City powinni zostać przy poprzedniej wersji lub zaznaczyć przy instalacji, że tam grają. Życzę Wam udanego i upojnego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku. 😉

Aktualizacja: dodałem wersję 32-bitową.

Today short because of New Year’s Eve;). In this version, I fixed Facebook login for Legend on OASIS servers (thanks to Kuba) and returned to the previous cache code due to bugs that were reported to me. Players that are on Proficient City servers should stay with the previous version or check the right checkbox during install to have correct settings. I wish you Happy New Year ;).

Update: added 32-bit version.

LegendOnline.MSVC_20200101_x64.zip (64-bit)

MD5: 55CB487CD2BD3CF0BCCD3D7ED9735252
SHA-1: 2A160FE534703A4AAEE3A850F7818D67643A6776
SHA-256: 0247E7E46CF7B8D5900D6E32B74E815D1E98A89D9B5E36634AB90A6ED1C714A8

LegendOnline.MSVC_20200101.zip (32-bit)

MD5: D5BBDBE7F954706D316A5DC446C7254F
SHA-1: 5A4606F3289EAA113C04DDD572E5E956A47167B8
SHA-256: F25C0D66C48146CA2ACAEA4D704036008822AA4A7EE9F1B61FC418792282AAE2

Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (14 grudzień 2019)

Tak, dobrze czytacie 😉 od tej wersji można się logować na Władcę Smoków by Esprit Games. Co prawda nie można sobie dowolnie wybrać serwera, na który się logujemy, ale klient zaloguje się na ostatnio używany. Myślę, że póki co to nie będzie jakiś większy problem. Co do Wartune – naprawiłem logowanie na Armor Games (używają ochrony od CloudFlare, która wymaga silnika JS) oraz dodałem możliwość logowania się na konta Gamerocks (jeśli konto zostało przeniesione do R2Games, wybieramy 'Wartune GR’). Spotkałem się w trakcie testów z osobami, którym klient nie działał na R2 i GR, przyczyną był źle wpisany numer serwera – tam wpisujemy tylko liczbę – '100′ jest ok, 'S100′ to błąd. Zmieniłem też sposób działania cache – grający na serwerach Proficient City muszą ponownie wykarmić cache. To chyba na tyle. Jeśli Wam się podoba to piwo mile widziane ;). Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy pomogli testować klienta. Miłej gry ;).

Aktualizacja: Dodałem wersję na systemy 64-bitowe. Jeśli posiadasz taki system to polecam spróbować – jest stabilniej, mniej wykrzykników.

In this version I fixed Armor Games login (they’re using CloudFlare protection which require JS engine to work). I also added Gamerocks login (if toon was migrated to R2Games – select 'Wartune (GR)’). During tests I met some people who were playing on R2 and GR, who mistyped server number and client showed them blank screen – just type a number – '100′ is ok, 'S100′ is wrong. Also, there’s a change in cache behavior – Proficient City players should warm-up cache again. That’s all for now. If you like it – the beer is welcome ;). Thanks to all people who helped me in testing. Enjoy ;).

Update: I added 64-bit build. If you have 64-bit system, try this one – more stable, less exclamations.

LegendOnline.MSVC_20191214.zip (32bit)

MD5: 14AF29125F3A2E8A452307A7003F9876
SHA-1: D6330E281B4C913D50D3BBEA60B1FCDA5EE62CCD
SHA-256: 614DC4FD3CE237FA81AE7F27939A386110253EE8BAFED626FFFE0428E47DF906

LegendOnline.MSVC_20191215_x64.zip (64bit)

MD5: 96E99F7C7892169AD866CF6E211329FC
SHA-1: 6199ADF6892085A8E86DD1F14BA5ED859062F388
SHA-256: 539AF188BBB8427442A954B5E046BFDC1ADEA6A431DCF618685423ACC8191348

Alternatywny klient Legend Online & Wartune (4 listopad 2019)

W tej wersji dodałem wsparcie dla Wartune by Armor Games. Ulepszyłem też funkcję czyszczenia cache (teraz wszystko macie pod ręką ;)). Przyspieszyłem również (nadal eksperymentalną) warstwę dla grających na serwerach Proficient City. Co prawda ta warstwa jest dedykowana głównie tym graczom, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby jej używać na innych serwerach, do czego gorąco zachęcam (jak użyć to opiszę niżej). To wszystko teraz w trzech językach: polskim, angielskim i hiszpańskim, dziękuję za nadesłane tłumaczenia. Oczywiście, aby klient śmigał najlepiej jak potrafi to musicie na nim pograć przynajmniej 1-2 dni ;).

In this version I added support for Wartune by Armor Games. I have also improved the cache cleaning feature (now you have everything at hand;)). I also improved (still experimental) layer for those playing on Proficient City servers. Although this layer is mainly dedicated for these players, there is nothing to prevent it from being used on other servers, which I strongly encourage (usage directions below). It’s all now in three languages: Polish, English and Spanish, thanks for the translations. Of corse, to get most of the client, you must play on it for at least 1-2 days ;).

LegendOnline.MSVC_20191104.zip

MD5: 872DFF010F9F59EBF2EE42C6416FF719
SHA-1: 7FC2C6E7443074CD3D9E6E5E4A5D8457FE84B6F3
SHA-256: 59EF12F7BDDF588A36E0BC28C0D62804A75335DAFEB1A4B6787E5168BB8E3F18
Czytaj dalej Alternatywny klient Legend Online & Wartune (4 listopad 2019)

Alternatywny klient Legend Online & Wartune (7 wrzesień 2019)

W tej wersji poprawiłem logowanie przez NK (dla ludzi dalej używających person) i logowanie przez Facebooka dla OASIS. Dodatkowo dorzuciłem możliwość zmiany WMode i możliwość wyłączenia magazynu lokalnego Flash Playera (kombinowanie z tymi ustawieniami może, ale nie musi, pomóc z wykrzaczającą się grą, developerzy gry muszą ją naprawić). Jest też eksperymentalna warstwa dla graczy z Proficient City – pozwala się zalogować i cache działa. Fakt, nie ma to takiej wydajności jak bez tej warstwy, ale większość działa ;). Nawiasem mówiąc to poszukuję ludzi grających na ich serwerach żeby zaimplementować logowanie przez Facebooka.

In this version I fixed Facebook login for OASIS Games. Additionally, you can change WMode and disable Flash Players local storage (fiddling with these settings can reduce game crashing, but game itself must be fixed). There is experimental layer for Proficient City players that enable caching. Indeed, it can be somewhat slower at first time and does not have all performance compared to playing w/o that layer, but works. If it appears to not loading a thing, just give it some time, it will load it 😉 (implementation details issue). BTW I’m looking for Proficient City players who log in via Facebook to implement Facebook login on these servers.

LegendOnline.MSVC_20190907.zip

MD5: 5D81E70918A9F505FA08DAC3E1C1B39A
SHA-1: 2A0E304C4C61C14991990078277A3D9AFE2D143F
SHA-256: 6487E697AE4D508041F0BE78E385F0FBBD163793E447004F3108691F80F0AB2C
Czytaj dalej Alternatywny klient Legend Online & Wartune (7 wrzesień 2019)

Alternatywny klient Legend Online & Wartune – wersja bardzo testowa – 5 maj 2019

Ten build jest bardzo testowy. Co nowego w nim? Nic, co można zobaczyć, ale można poczuć ;). Wymieniłem cache na (wg ludzi) lepszy. Dodałem lepsze wsparcie dla Wartune by Proficient City (wartune.com). Można u nich pograć też w Wartune Reborn. Build jest z kodu jaki mam aktualnie na dysku, więc nowe rzeczy mogą nie działać jak powinny. Tutaj skupiam się bardziej na cache, czyli jeśli coś się nie ładuje to pewnie to będzie przyczyną ;). Ten build nie jest jakiś stabilny czy do ogólnego użytku. Publikuję go tylko do testów, więc jeśli coś nie działa to napisz mi o tym w komentarzu wraz z opisem co, gdzie, jak i którędy. Komentarz w stylu „ten build nie działa” nie ma dla mnie żadnej wartości, więc jak chcesz taki dać to sobie odpuść. Cache idzie od nowa, więc z początku będzie masakra ;).

Co może nie działać? Strony *.oasgames.com, *.wartune.com, *.r2games.com otwierane w przeglądarce kiedy klient działa (m.in doładowanie diaxów). Nalezy wtedy użyć normalnej przeglądarki jak np Firefox i ustawić tak, aby nie używał systemowego proxy.

Miłej zabawy 😉

AKTUALIZACJA 06.05.2019
Dodałem info o lagu i kilka innych drobnostek ;).

ENG:

This build is for testing only. What’s new? Nothing you can see, but you can feel ;). I replaced caching code with (in people opinion) better one. Wartune by Proficient City (wartune.com) should work well. You can also play Wartune Reborn. This build is made from code I have on my disk so far. Many things can be faulty (as I said – it’s for testing). In this build I focus on caching. It is not stable nor for general purpose. If you find a bug, please comment with as many details as you can. Comments like 'it does not work’ have no value for me. Explain what, where, when. Caching is reset, so expect lags in the beginning of using it.

What can go wrong? Websites *.oasgames.com, *.wartune.com, *.r2games.com opened in a browser while client is running. You can always use normal browser like Firefox and set it to not use system proxy.

Have fun ;).

UPDATE 06.05.2019
Added lag info and made some minor changes.

LegendOnline.MSVC_20190505.zip

MD5: 9D2769D777AE6CEEC4CC5A8DEDCC3C14
SHA-1: 5F74CE93237384D55220E9F2C945402828EA81F2
SHA-256: 9018ED0876C399F19BB83D2E454539E92CCF13F9ED8ACCFDDDF83B9DEC1B9FE7

AKTUALIZACJA 06.05.2019 / UPDATE 06.05.2019
LegendOnline.MSVC_20190506.zip

MD5: 4D84D7ABB46A519D0ADF97D03200578A
SHA-1: 805580F1E6A2B4F891ACEDF36E8531855F70C237
SHA-256: 814918FEA6476149C0CA532F260690882D8FF562F1D9B18187095192D775CF32

Alternatywny klient Legend Online & Wartune (14 marzec 2018)

Ta wersja jest głównie dla grających w Wartune by Proficient City (wartune.com). Rozwiązuje problem czarnego ekranu. Jedyny minus to taki, że cały caching musi być wyłączony, żeby się zalogować. Problem w tym, że na Proficient jest jakiś rodzaj przekierowania czy inna zła konfiguracja serwera, która powoduje to, że nawet oficjalny klient nie daje rady się zalogować jeśli gra jest pobierana przez HTTP. To jest tymczasowa poprawka, no ale przynajmniej można pograć ;).

ENG:

This release is mainly for Proficient City players (wartune.com). It solves black screen problems. One downside is that caching must be disabled for it to work (checkbox in login screen must be UNchecked). The root cause is Proficient City servers misconfiguration or some kind of redirect that causes even the official mini client to fail, when game is served over HTTP. This is a temporary fix, but you’ll be able to play at least ;).

Do pobrania (download):
LegendOnline.MSVC_20190314.zip

MD5: D56D741CF0E3D3B87F7E2E7FEBCEB202
SHA-1: D2F632F4E7703B6D3E088D65DFAED8463761ACA6
SHA-256: 4FA35629B43A9EE391AECA842F63F112A7152D4CED659A16A427511CA6197302

Alternatywny klient Legend Online & Wartune (8 luty 2019)

Wersja „na szybko”, bo nie ma w niej jeszcze wszystkiego co chciałem zrobić :(. Udostępniam głównie dlatego, że są problemy z automatycznym relogiem (sorry, że dopiero teraz). Z nowości to dodałem obsługę Wartune by Proficient City (wartune.com). Wszystkim zalecam aktualizację do tej wersji.

LegendOnline.MSVC_20190208.zip

MD5: 0252B0F444F31008AF8AD21C5C3F07FE
SHA-1: 9B9F589367780D6146C54560C83DAFC26F9AFFEF
SHA-256: 013763BE8077D7D7C08E733A861EF5AEC9DE512276C224954841340EB59F1464